LoonLoon

Salaris administratie

WET EN REGELGEVING

WERKKOSTENREGELING (WKR)

De vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000 is in 2020 en 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%. Dit biedt u, als u daarvoor de financiële ruimte hebt, de mogelijkheid om uw werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld met een bloemetje of een cadeaubon. En dat kan tegelijk sectoren helpen die getroffen zijn door de crisis.

Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 blijft de vrije ruimte in 2020 1,2% en in 2021 1,18%.

Compensatie transitievergoeding

Werkgevers kunnen compensatie aanvragen voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag als zij een werknemer ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is. Dit geldt ook als een klein bedrijf stopt doordat de eigenaar met pensioen gaat of overlijdt.

Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurig zieke werknemer

Een werkgever moet loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding.

Met de Regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Zo voorkomt de Rijksoverheid dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van kosten na 2 jaar loon doorbetalen aan zieke werknemers. Daarnaast geeft deze regeling werknemers meer zekerheid. Dit zorgt dat werkgevers sneller het dienstverband beëindigen na 2 jaar ziekte.

Voor de voorwaarden zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/compensatie-transitievergoeding

Vaste reiskostenvergoeding verlengd tot 1 juli 2021

De maatregel voor de onbelaste vaste reiskostenvergoeding is in januari 2021 verlengd tot 1 april 2021. Het kabinet verlengt deze maatregel nu tot 1 juli 2021. Dit houdt in dat de werkgever tot 1 juli 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast kan vergoeden, ook al maakt de werknemer deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig).

Veel werkgevers betalen de vaste reiskostenvergoeding door aan hun werknemers ook wanneer ze voornamelijk thuiswerken. Voorwaarde voor het doorbetalen van de onbelaste reiskostenvergoeding is dat werknemers deze ook al voor 13 maart 2020 ontvingen.

Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Deze wet is ingevoerd om het vaste contract voor werkgevers aantrekkelijker te maken. Wanneer een werknemer een vast contract krijgt zal de werkgever een lagere WW- premie betalen dan voor iemand met een flexibel contract.

De hoofdregel is dat vanaf 1 januari 2020 de lage premie geldt voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tenzij sprake is van een oproepovereenkomst.

Nul- urencontracten en min-max contracten komen niet in aanmerking voor de lagere premie.

Voor arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan voor een leerwerktraject in de beroepsbegeleidende leerweg geldt een uitzondering. Deze contracten zijn altijd voor een bepaalde tijd, maar toch mag je als werkgever het lage percentage hanteren. Dit geldt ook voor werknemers die jonger zijn dan 21 jaar en niet meer dan 12 uur per week werken.

Het lage percentage wordt herzien:

 • Als het dienstverband binnen twee maanden na aanvang eindigt.
 • Als de werknemer binnen een kalenderjaar meer dan 30% uren extra verloond heeft gekregen dan contractueel voor dat jaar is vastgelegd. Met uitzonderingen van arbeidsovereenkomsten van 35 diensturen of meer per week.
 • Als een werknemer binnen een jaar na indiensttreding een WW- uitkering krijgt vanwege arbeidsuren- of inkomensverlies.
 • Als de werknemer in feite seizoensmatig bij de werkgever werkt.
 • Voor werknemers van wie het arbeidscontract voor bepaalde tijd is overgegaan naar onbepaalde tijd mag je als werkgever onder voorwaarden de lage WW- premie toepassen.

De voorwaarden hiervoor zijn:

Werknemer en werkgever hebben een schriftelijk addendum ondertekend.

Uit het addendum blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd welke geen oproepovereenkomst is. Het addendum wordt bewaard bij de loonadministratie.

Is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nog niet verstreken, maar wordt deze wel omgezet in een contract voor onbepaalde tijd of wordt het contract voor bepaalde tijd opgevolgd door onbepaalde tijd? Dan mogen deze afspraken ook vastgelegd worden in een addendum.

Ketenbepaling:

De periode waarin opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract wordt verruimd. Vanaf 2020 is het mogelijk om 3 tijdelijke contracten in 3 jaar aan te gaan. Dit was in 2019 nog 3 contracten in 2 jaar.

Werknemers met tijdelijke contracten mogen na een pauze van 3 maanden weer ingehuurd worden. Dit kan alleen bij terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar wordt gedaan. Een voorwaarde is dat hier wel afspraken over zijn gemaakt in de cao.

Prijzen

Basis

 • Registratie werkgever: €85
 • Opvolgende werkgever: €50
 • Jaaropgave:€8,00

€8,00
per loonstrook

Aanvullend

 • Betalingen namens u per periode:€8
 • Aangifte pensioenfonds:€100/jaar
 • Periodiek leveren exportdocumenten voor derden:€100/jaar
 • Aanvraag Loonheffingennummer:€25
 • Fiscaal advies:€100/uur
 • Juridisch advies per jaar:€100/uur

Referenties

“Wij werken erg prettig samen met Loonloon. Ze zijn professioneel, bieden hoge kwaliteit en zijn toch persoonlijk. Bovendien denkt het bedrijf graag met je mee.”
“'Ik wens je veel personeel'. (= Joods gezegde) Voor DE IJssalon heft LoonLoon een groot deel van dit probleem op!”
“Wij zijn zeer tevreden over de professionele dienstverlening van Loonloon. Het bedrijf werkt volgens een no-nonsense mentaliteit en heeft een snelle en deskundige service. Bovendien hebben we erg prettig contact!”
“Wij werken sinds 2007 samen met Loonloon. Het bedrijf verzorgt de salarisberekeningen en salarisstroken en vermeldt elke maand hoeveel loonheffing we moeten betalen aan de Belastingdienst. Met alle vragen kunnen wij terecht bij Loonloon. We hebben een zeer geschikte partner gevonden voor de salaristechnische zaken.”
“LoonLoon typeren wij als professioneel, betrokken, overzichtelijk, snel en accuraat. Wij merken aan alles dat het bedrijf kennis van zaken heeft en werkt met een enorme drive om klanten te dienen. Wij zien Loonloon als een zeer betrouwbare en snelle partner.”
Ook klant worden van Loonloon? Bel ons op 010-2610261 of stuur ons een e-mail.

Neem contact op

 • Adres:

  Kiotoweg 157
  3047 BG Rotterdam
 • Telefoonnummer:

  T 010-2610261

  KvK 244.155.18
  Becon-nummer 518876
  CBP M1400816

 • Stuur ons een e-mail

  [email protected]

Bedankt voor uw interesse in Loonloon! We hebben uw vraag/opmerking ontvangen en zullen zo spoedig mogelijk antwoorden.
Contact opnemen